• האם אפשר לעשות הסכמים על שמירת השבת במרחב הציבורי?

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. מעלת השבת. תפילתו של משה רבינו. פרה אדומה מסלקת את טומאת המוות על ידי תיקון החטא בשורשו. מדינת ישראל - קידוש ה'.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 53 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 07/03/2021 | כ"ג אדר התשפ"א
 • קדושת הכהונה - כלל ישראלית

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: קדושת הזמנים. עבודת ה' של גבורה ולא מתוך פחד. קדושת הכהונה שייכת בכל ישראל ומופיעה בכוהנים. הקב"ה מתפאר ומשתבח בישראל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 33 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 07/03/2021 | כ"ג אדר התשפ"א
 • הרב חיים דוד הלוי זצ"ל - שיחה על דמותו ופועלו

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: שיחה נפלאה על איש אשכולות רבה של תל אביב, ובסיומה דבריו על חג הפורים והנס הנסתר, יום פטירתו יב' אדר. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 21 דקות (ישיבת בית אל)

  00:00 | 05/03/2021 | כ"א אדר התשפ"א
 • קנמון

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: הוא שימש לשמן משחת קודש ולקטורת, הוא משל להתגברות על יצרים ותאוות, הוא מסמל לאומיות ישראלית ירושלמית. סוד הקנמון.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 50 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 04/03/2021 | כ' אדר התשפ"א
 • אורו של פורים - הנסירה וחידוש הרצון

  מאת הרב ראובן ששוןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 93 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 04/03/2021 | כ' אדר התשפ"א
 • לספור אנשים, חיילים, ומפקד אוכלוסין

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: משה דוד ושאול מקיימים מפקדים, פעמים שמוזכר לטובה ועיתים ההיפך, ומְפקד שקיים דוד, עם ישראל נענש במגפה, ואילו במשה ה' עוזר לו במניין בני ישראל. האסור והמותר במניין אנשים ומה הדין במפקד אוכלוסין בימינו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 15 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 04/03/2021 | כ' אדר התשפ"א
 • י"ג מידות של רחמים, שמן המשחה ומזבח הקטורת

  מאת הרב ראובן ששוןתקציר: 🔸 על המידות ושורשן האלוקי. 🔸 על האדם שנברא בצלם אלוקים. 🔸 על תכלית הכל להיות מרכבה לשכינה. 🔸 על תיקון הנפש והרוח והתגלות הנשמה. 🔸 על מזבח הקטורת ומזבח החיצון. 🔸 על סוד הצומח והחי הנתקנים במזבחות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 68 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 04/03/2021 | כ' אדר התשפ"א
 • מבחן התוצאה או ההשקעה

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: חשיבות ההשקעה על פני כישרון בלימוד תורה, אבני שוהם יקרות ביותר מוזכרות בסוף רשימת התרומות למשכן, ולא ראשונות מפני שהגיעו משולחן גבוה על ידי העננים. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 13 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 04/03/2021 | כ' אדר התשפ"א
 • מסעודת אחשוורוש ועד הדור קיבלוה

  מאת הרב ראובן ששוןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 82 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 04/03/2021 | כ' אדר התשפ"א
 • צימאון לא-ל חי

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: מנוחת הנפש אמתית יכולה להיות רק באלוקים, לכן צריך ללמוד איך לראות את אלוקים בכל דבר במציאותלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 0 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 02/03/2021 | י"ח אדר התשפ"א
 • למחות את קליפת עמלק

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *אסתר מתחננת "לְהַעֲבִיר אֶת רָעַת הָמָן הָאֲגָגִי וְאֵת מַחֲשַׁבְתּוֹ", לסלק מהעולם את דרך החשיבה הרעה לפיה ה' ברא את העולם אבל לא אכפת לו אם משמידים עם שלם, אנשים נשים וטף, במשרפות אושוויץ, כמו שתכנן המן . *אנחנו צריכים לתקן את קליפת המן ועמלק ולזכור כי כל בניין, כל בית בירושלים, בניין משרדים או משרד ממשלתי, סלילת כביש או בניית מחלף וגשר – כולם הם בניין שם ה' ובניין כיסא ה'.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 62 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 18/02/2021 | ו' אדר התשפ"א
 • קנין בדבר שלא בא לעולם

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: התייחסות להיבטים שונים של הסוגיא הזו: תרומות ומעשרות, עסקאות בבורסה, פגיעה בנכס רוחני. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 41 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 18/02/2021 | ו' אדר התשפ"א
 • מי קודם במצוות לימוד תורה האב או הבן?

  מאת הרב שמעון קלייןתקציר: מפשט הפסוקים עולה כי החיוב היחידי הוא ללמוד את הבן. חז"ל דורשים שיש חיוב גם על האב ללמוד תורה. מה יהיה כשאי אפשר גם וגם ונצטרך לבחור בין הפשט הדרש?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 18/02/2021 | ו' אדר התשפ"א
 • בין יראת שמיים ליראת חטא?

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: היחס בין קום המצוות מצד מידת היראה לביןקיום המצוות מתוך שמחה. מה החסרונות שעלולים לבוא מקיום המצוות ביראה? איך מתגברים ל חסרונות אלו?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 40 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 17/02/2021 | ה' אדר התשפ"א
 • מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה

  מאת הרב חיים כץתקציר: מחלוקת רש"י ותוס' בסוגיא - זוכה רק בשביל חבירו או גם בשביל עצמו, ביאורי האחרונים. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 62 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 17/02/2021 | ה' אדר התשפ"א
 • הערבות ההדדית שביסוד המצוות

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: מצוות הלוואה, מבטאת את האחדות. לראות את מעלות כל המפלגות. נעשה ונשמע - שני ביאורים של הרב קוק זצ"ל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 15/02/2021 | ג' אדר התשפ"א
 • מפלגת ימינה או מפלגת הציונות הדתית?

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: שיחה מקיפה על אחדות, והסתכלות ארוכת טווח. האם עדיף ממשלת ימין צרה או ממשלה ליברלית אך רחבה יותר? התיחסות למצב הנוכחי, האם עדיף להצביע למפגלת הציונות הדתית או לימינה?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 22 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 15/02/2021 | ג' אדר התשפ"א
 • העבדות ומשמעותה

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 10 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 12/02/2021 | ל' שבט התשפ"א
 • עניי עירך קודמים

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: עקרונות בנתינת צדקה וסיפור נפלא בשם הבן איש חי' במצוות צדקה וכיבוד אב ואם. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 5 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 11/02/2021 | כ"ט שבט התשפ"א
 • תפילה ומגילה ברמקול או בזום

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 59 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 11/02/2021 | כ"ט שבט התשפ"א
 • אבא ואמא

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: כמו ילד שצריך לגדול דוקא אצל אביו ואמו כך גם האומה כולה זקוקה לשיטת משפט שיש לה אבא ואמא ישראליים שורשייםלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 11/02/2021 | כ"ט שבט התשפ"א
 • מה הקשר בין אהבת ה' לציונות?

  מאת הרב הראל כהןתקציר: איך השאיפה לאהבת ה' הפכה לכפירה בה'? איך עם ישראל יכול לגלם בחזרה את אהבת ה'? מה התפקיד של הציונות בכל המהלך הזה?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 32 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 09/02/2021 | כ"ז שבט התשפ"א
 • העוסק בצרכי ציבור כעוסק בדברי תורה

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 60 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 09/02/2021 | כ"ז שבט התשפ"א
 • ויכולת עמוד

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: אצל משה רבינו הואר החומר האנושי באורה האלוקי של התורה, אצל מלך המשיח תתגלה הקדושה האלוקית העצמית שבחומר עצמו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 49 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 09/02/2021 | כ"ז שבט התשפ"א
 • איך היראת שמים התמימה מצילה אותנו?

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: מה הסכנה בחקירות דרכי השגחת ה' ? איך זה שדווקא האמונה התמימה היא זאת שמאפשרת לנו לחקור בדרכי בדרכי השגחת ה'? מה היחס הנכון בין יראת שמים ליראת חטא?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 36 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 09/02/2021 | כ"ז שבט התשפ"א
 • "וכל העם רואים את הקולות" - הרב מאיר טויבר

  פרשת השבוע (34 דקות) (מכון מאיר)

  19:00 | 09/02/2021 | כ"ז שבט התשפ"א
 • יתרו ומעמד הר סיני

  מאת הרב דוד דודקביץ'תקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 3 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 08/02/2021 | כ"ו שבט התשפ"א
 • המידות הראויות לאיש ציבור

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: היחס בין עם ישראל לשאר העמים. המעלות שצריכות להיות לאנשי ציבור. עבודה מאהבה ועבודה מיראה. בין אדם לחבירו ובין אדם למקום.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 08/02/2021 | כ"ו שבט התשפ"א
 • הנהגה בסבלנות בעת תלונות

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: עשרת הדיברות כוללות ציווים במחשבה ,דיבור ומעשה,. והמיוחד שבהם 'לא תחמוד' ציווי על רגשותיו של האדם, הייתכן.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 7 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 04/02/2021 | כ"ב שבט התשפ"א
 • מדוע יתרו ביקש ממשה קבלת פנים מיוחדת?

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 13 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 04/02/2021 | כ"ב שבט התשפ"א
מציג 1 - 30 מתוך 203