זמני היום והשבת

  • ותשליך במצולות ים.
    סדר תשליך להדפסה ונשיאה בקלות בראש השנה. ע"פ מנהג האשכנזים.
  • בית כנסת.
    ברכות ההפטרה מנוקד לשבת. מיועד להדפסה על דף A4
  • בית כנסת.
    דף המרכז את ה"מי שברך" לעולה לתורה, ליולדת, לחולה. דף אחד בפונט גדול במיוחד

אינדקס יהדות