סוכן מוסד

אתם סוכן מיוחד במשימה חשאית. עליכם לברוח מהאויבים שמקיפים אתכם מכל עבר. אתם בורחים ברגל, על אופנוע, במכונית או במסוק. ירי באמצעות החצים ימינה ושמאלה. קפיצה עם חץ למעלה. זריקת רימונים עם מקש רווח (אך לא בזמן ירי). בהצלחה.