הלגיון

עליכם להגן על האימפריה. בכל מערכה יש ליצר ולשלוח חיילים לקרב כדי להגן על הטירה ולתקוף את האוייב. שחקו עם העכבר.