פייפר

השתמש בעכבר או בחצים כדי לסגור שטחים במסך. הזהר מפגיעה בשובל של עצמך. המשחק הוא תחרות מול שחקנים אחרים ברשת וניתן לפסול שחקנים אחרים על ידי התנגשות בשובל שלהם.