בובספוג ובועות

מסביבו של בוב-ספוג-מכנסיים-מרובעים בועות שעליכם לפוצץ עם העכבר.