תוספות לערבית בערב יום ירושלים

2392 הורדותגודל 47Kהוכנס בכ"ו אייר התש"ע
הכותר המערבי בלילה.
צילום: בבא קמא.