• הדלקה במנורה במקום נרות שבת, ובהבדלה, ובנר נשמה ועוד

  îàú הרב יצחק בן יוסףùàìä:לרב שלום, האם מותר להדליק במנורה לכבוד שבת, וכן בהבדלה ובנרות חנוכה, ובהדלקת נר נשמה ובבדיקת חמץ?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áכל השאלות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 29/02/2024 | כ' אדר א' התשפ"ד
 • חסידות חב"ד

  îàú הרב אליקים לבנוןùàìä:שלום לרבנים הצדיקים, כבר תקופה ארוכה אני חושב על אם לשאול את השאלות האלו, והנה החלטתי לשאול, אז ברשותכם אשאלה מכם כמה שאלות בנושא חב"ד. 1. מדוע חב"ד מתפללים בשעה 9 בבוקר? שאלה תמוהה מאוד, והרי ידוע שדבר זה לא דומיין בעיני רבותינו ז"ל, זוהי הנהגה חדשה שלע"ד אינה צריכה להתקיים כלל מכמה סיבות: א. הם מכנים עצמם "חסידים" אז אביא להם את המשנה שאומרת שחסידים הראשונים היו מתפללין בותיקין עם הנץ החמה. ב. אם נאמר שזה על מנת לזכות את הרבים אז מדוע אפילו מניינים לעצמם הם עושים ב9? ג. אם הם טוענים שהם מכוונים כ"כ הרבה לפני התפילה (מה שלא קורה באמת וכולם כבר יודעים) אז מדוע התפילות כל כך קצרות? וזולת זאת, המקובלים שהיו מכוונים הרבה אף הם עצמם היו קמים בעוז ומכוונים ובכל זאת מקפידים להתפלל כותיקין, ולא ראינו שהאר"י או הרמ"ק התפללו ב9 בבוקר! 2. מדוע חב"ד יוצאים בשצף על מי שאוכל אבקת חלב נכרי בטעמה שזה מטמטם את הלב לפי הסוד? ישנם פוסקים גאוני עולם שסברו שהוא כשר לכתחילה, ומי לנו כמו החזון אי"ש שהיה גאון עצום בנגלה ובנסתר והכשיר, וכן הביא הרב מאיר אליהו שגם כן גאון בנגלה ובנסתר בשו"ת מרכבות ארגמן, ועוד, לא ראינו שום מקובל מכל המקובלים העצומים שהיו מאז ומעולם מביעים דעתם בנושא כלל וכלל, וזו חרפה להוציא דיבת העם רעה על אכילתם אבקת חלב נכרי, ולומר שהם אוכלים טריפות! 3. מדוע הם מבטלים מצוות סוכה? ידוע ומפורסם שבסוכה יש הארת אמא עילאה, והם טוענים שזה מפריע להם שיש הארה כל כך גדולה עד כדי כך שהם לא מסוגלים לישון... זו בדיחה, הרי מי לנו כמו רבנו האר"י הקדוש שמסופר עליו שבחים אדירים, שהיה ישן בסוכה והם טוענים שזה נתגלה על ידם... ברור שאם לא עיינתם בשעה"כ אז וודאי שזה נתגלה על ידכם... בכל אופן, עם גאוני עולם לא חשו מפני זה אז מניין לכם שלכם מותר לבטל מצווה כל כך חשובה?! 4. אם הם מחשיבים את עצמם מקובלים גדולים כל כך, מדוע הם אוכלים לפני תפילה? ידוע ומפורסם שעל דרך הפשט, אכילה לפני תפילה היא לחולה ולרעב בלבד, הם מתירים את זה באופן גורף, קבל עם ועדה, ועל פי הזוהר אף אם האדם רעב אין לו היתר לאכול כי האוכל עובר לקליפות. 5. מדוע הם מאמינים שהרבי חי והוא משיח? ידוע שזוהי טענה נפוצה בקרבם היות ורבם, בעל התניא אומר שחב"ד זה כמו מנורה שכל אדמו"ר הוא נר והשביעי משיח, נו באמת, אי אפשר להתכחש למציאות, הרבי לא חי ולא משיח, הוא נפטר ואיננו, לקח אותו האלהים. 6. ישנה סגולה בספרותיהם שאם אדם יקרא כמה שורות בספר התניא ויזעק "רבי הושיעני" שלוש פעמים הוא ינצל מכל צרה ועקתה... הם גם כותבים שיש לקחת את ספר התניא לכל מקום כדי שהוא יגן עליך... זו עבודה זרה שאין כדוגמתה! אי מצינו את רבותינו מתפללים לאדם שנפטר?! תמיד ביקשנו בזכות הצדיק אבל לא מהצדיק עצמו, מעולם! 7. ליקוטי אמרים... הספר שחב"ד הכי מזוהה איתו... מה הקטע עם הספר הזה? למה אתם כל כך נמשכים דווקא אליו? איך יתכן שישנה תורה כל כך גדולה אך הם מתרכזים דווקא בו ולא נדים ולא זזים ממנו, שיקחו דוגמא מרבותנו הקדושים שהיו לומדים הכל כולל הכל, אבל הם, רק תניא כל היום... תניא ורמב"ם במשך 3 שנים. 8. מדוע הם מקבילים את התניא לס"ת הקדושה ח"ו והם אוסרים על הדפסתו עם ניקוד כי שיח הבריות בפיהם שאדם הדפיסו עם ניקוד התעוור כי פגע בבעל התניא שכתב אותו בקדושה שמשה כתב את התורה בסיני ובאותו אור שירד למשה, והם מקבילים את י"ט כסליו לו סיון שבו ירדה התורה מהר סיני... עוד הם סוברים שהתניא צופן בו רמזים כמו בס"ת ובגלל זה הוא נכתב בקיצורים... תודה רבה לכם.ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 29/02/2024 | כ' אדר א' התשפ"ד
 • ניקוד המילה קצה, בפסוק מקצה במחברת

  îàú הרב עזריה אריאלùàìä:שמות לו יא "מקצה במחברת". מדוע המילה מ"קצה" פעמיים קמץ. האם זה ענין של סמיכות מהקצה שלה? מדוע לא נכתב מהקצה (כמו מן הקצה, מ צירה, ה פתח, ק קמץ, צ סגול)?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áספר שמות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 29/02/2024 | כ' אדר א' התשפ"ד
 • כיצד החושן יכול לכפר על עיוות הדין

  îàú הרב חיים שרייברùàìä:ברש"י שמות כח ל: "שהחושן מכפר על מעוותי הדין". כלומר, על דיינים שעיוותו את הדין. וכיצד יתכן לכפר על דיין שעיוות דין מבלי שפיצה את המתדין ומבלי שחזר בתשובה על כך? ויתרה מכך, דיין שעיוות דין מודע לכך ובודאי שמע את דברי בעל הדין שאת דינו עיוות ולא חזר בתשובה על כך? ועוד מן הסתם המשיך לדון על אף שעיוות דין?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áספר שמות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 28/02/2024 | י"ט אדר א' התשפ"ד
 • אורך חוטי ציצית, קצה בגד הציצית שהתקפל

  îàú הרב דניאל קירשùàìä:1. מה דין חוטי ציצית שהקשר הראשון שלהם נקשר עמוק לתוך הבגד כך שהוא גורם לקצה הבגד להתקפל? 2. מה אורכי פתילי הציצית שצריך להיות מלכתחילה? 3. האם ציצית קטן שמידתה קטנה מדי ביחס ללובש זה מעכב? סליחה על ריבוי השאלות תודה רבהìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 27/02/2024 | י"ח אדר א' התשפ"ד
 • שכר עבור ביקור ותיקון של איש מקצוע יותר ממה שנקבע מראש,

  îàú הרב משה מאיר אבינרùàìä:התקלקל מערכת החימום בבית, בעל הבית התקשר לאיש מקצוע בתחום, הסביר לו את הבעיה ושם הקוד המופיע על המכשיר המורה על הבעיה, ממנה יכול בעל המקצוע לדעת בדיוק מה עליו לעשות על פי מה שמפורש בחוברת ההדרכה של החברה היצרנית, בעל המקצוע השיב שהוא מבין במה הבעיה, והוא דורש תשלום בסך 300 שקל עבור ביקור ותיקון. בעל המקצוע הגיע תיקן ודרש 470 שקל, למה? כי הוא נשאר במקום יותר מ45 דקות, וזמן העבודה הנוסף הוא מחשב כמו שעה נוספת, שהיא עוד 170 שקל. נשאלת השאלה, א. האם בעל הבית חייב בתשלום זה. ב. האם לאחר מעשה שבעל הבית שילם יהיה מחויב בעל המקצוע להחזיר כסף זה או מזה ששילם בעל הבית מוכח דסבר וקיבל.ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áגזל ונזיקין (ישיבת בית אל)

  13:00 | 27/02/2024 | י"ח אדר א' התשפ"ד
 • ברכת לבנה באור

  îàú הרב דניאל קירשùàìä:האם ניתן (ביחוד בימות החורף כשמעונן וגשום) לברך את ברכת הלבנה גם לפני השקיעה וצאת הכוכבים, כאשר רואים את הלבנה באופן ברור (אשכנזי, נוסח ספרד). האם יש ענין של הידור או הלכה לברך את ברכת הלבנה דוקא בחושך ואם כן האם יש ענין דוקא לאחר צאת הכוכבים או ניתן גם לאחר או לפני השקיעה?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áראש חודש והלוח העברי (ישיבת בית אל)

  04:00 | 27/02/2024 | י"ח אדר א' התשפ"ד
 • האם צריך להחזיר שקל אחד?

  îàú הרב משה מאיר אבינרùàìä:שלום כבוד הרב יש לי שאלה אני עושה ציפורנים אצל מישהי ואחרי כמה ימים שעשיתי את הציפורנים הבאתי לה את הכסף על הציפורנים הבאתי 20 שקל בשקלים וספרתי לפני שיצאתי והיה לי שם 20 אני חושבת אני לא בטוחה ואז שהבאתי לה אמרתי לה שאני לא כך כך מרוכזת ואם היא יכולה לספור שוב ולעדכן אותי. היום בבוקר היא שלחה לי הודעה שהיא ספרה והבאתי לה שקל יותר אבל אז אמרתי לה שזה לא הגיוני בגלל שאתמול שספרתי אצלה בבית נפל לי שקל על הריצפה ובתוך השקית היו לי 19 שקל אם אני לא טועה, את האמת אני לא כל כך זוכרת, ואז היא אמרה לי שזה לא כזה נורא אם יהיה שקל פחות או שני שקל פחות וגם אני לא רוצה שהיא תתחיל להגיד לי דברים על זה שאני מביאה לה שקל או שני שקל יש לי 3 שאלות: 1- האם אני יכולה לתרום את הכסף לקופה במקום להביא לה? כי אני מתביישת להביא לה כמה שקלים שלא תעשה לי פרצוף? 2- האם אני יכולה בתור הבא שלי להביא לה יותר כסף ולכוון לזה שיכול להיות שבטעות לא הבאתי לה את הסכום המדויק ואז זה יכפר לי? 3- וגם אני רוצה להביא לה יותר כסף כי אני רוצה לפרגן לה זה לא ייחשב לי ריבית? תודה רבה רבה על תשובתך ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áגזל ונזיקין (ישיבת בית אל)

  15:00 | 26/02/2024 | י"ז אדר א' התשפ"ד
 • קטן שהביא שערות

  îàú הרב דניאל קירשùàìä:כפי מה שידוע לי הרי שקטן צריך להביא שערות בבית הערוה כדי להיות גדול, שאלתי היא 1] אם אכן זה בבית הערוה או בבית השחי או חתימת זקן? 2] מה החילוק בין הביא שתי שערות ובין נתמלאו לו י"ג שנים לגבי חיוב המצות? נא לציין לי מקורות ההלכה. יישר כח תזכו למצותìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות פרטיות בסוגיות שונות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 26/02/2024 | י"ז אדר א' התשפ"ד
 • מידת השמחה

  îàú הרב בניהו שרגאùàìä:שלום הרב אני בן 18 איך אפשר לעבוד על מידות? אני רוצה לעבוד על מידת השמחה? איך לראות את הטוב בתוך הקושי? איך לשמוח באמת? לא חיצוני אלא משהו פנימי. יש איזה דרך או ספר שמקנה דרך?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áמידות ותיקונן (ישיבת בית אל)

  04:00 | 26/02/2024 | י"ז אדר א' התשפ"ד
 • יציאת שוכר מדירה באמצע שנה

  îàú הרב נועם דביר מייזלסùàìä:שלום הרב. חוזה שכירות דירה שהסתיים, והשוכר נשאר שם כיון שעדיין לא מצא דירה אחרת, האם הוא יכול לצאת באמצע השנה, נאמר לי שיש תקופות שבהם אסור לצאת עד סיום תקופה (סוף יולי), זמן שבו לרוב אנשים עוברים דירות וישנו "שוק" להשכרת דירות?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשכנים ושותפים (ישיבת בית אל)

  03:00 | 26/02/2024 | י"ז אדר א' התשפ"ד
 • בת מצווה לפני המועד המתאים

  îàú הרב נועם דביר מייזלסùàìä:האם ניתן להקדים חגיגת בת מצווה לפני תאריך היום הולדת? הבת שלנו חוגגת בחו"ל המועד אז חשבנו לחגוג בר"ח ניסן במקום לדחות עד לאחר ל"ג בעומר. תודה רבה.ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áבר ובת מצוה (ישיבת בית אל)

  00:00 | 26/02/2024 | י"ז אדר א' התשפ"ד
 • קדושת ביהכנ"ס

  îàú הרב דוד חי הכהןùàìä:שלום רב. האם ניתן להשתמש שימושי חול בקיר החיצוני של ביהכנ"ס כגון להשעין את האופניים על קיר ביהכנ"ס מבחוץ? תודהìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áמה מותר לעשות בבית הכנסת? (ישיבת בית אל)

  05:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • פסוק המתחיל ומסתיים באותיות השם

  îàú הרב דוד חי הכהןùàìä:אם לאדם יש שם פרטי ושם שני, האם האות האחרונה בשמו השני צריכה ליהיות האות האחרונה בפסוק? או מספיק שמו הפרטי? שמי הפרטי מופיע בנתנ"ך ומעדיף להשתמש בפסוק ששמי מופיע בו. ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  05:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • חיוב בתאונה ברכב מושכר

  îàú הרב משה מאיר אבינרùàìä:שלום וברכה! עבדתי בהפצה של עלון מסוים עם רכב שאני השכרתי מחברת השכרה ועשיתי בו תאונה האם עלי החיוב לשלם את הנזק או שביכולתי לתבוע זאת מהמעסיק?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áעובד ומעביד (ישיבת בית אל)

  05:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • חלום על אמא

  îàú הרב דוד חי הכהןùàìä:שלום כבוד הרב, חלמתי על אימי שנפטרה לפני כשנתיים, היא באה אליי הביתה ושמחתי לראותה חיבקתי אותה ונשקתי אותה וסיפרתי לה כמה שהתגעגעתי השלמנו פערים (התחתנתי לפני שלושה חודשים) ותוך כדי השיחה היא מספרת אומרת לי קיבלתי מחזור וממש מראה לי את הדם. מיהרתי לעזור לה ופה החלום נגמר. אודה לעזרתך בפטירת החלום.ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áחלומות (ישיבת בית אל)

  05:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • דוד או בן ישי

  îàú הרב דוד חי הכהןùàìä:מה ההבדל בין מקומות בהם כתוב דוד לבין בן ישי? הרי מדובר גם על דוד לא? תודה! ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות בתנ"ך (ישיבת בית אל)

  05:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • חלום שמטריד אותי. חוזר כמה פעמים.

  îàú הרב דוד חי הכהןùàìä:בחלום אני רואה יצור לבן עם כתמים כחולים שחוזר לחלון החדר שלי כל פעם מחדש. השד נמצא בתוך היצור הזה ואני צורחת ומגרשת אותו ואומרת לו ״למה דווקא אני? למה אתה רודף דווקא אותי?״ הוא התחיל לדבר על התכשיטי זהב שאני עונדת במציאות ובחלום נראו לי בדיוק על איזה תכשיטים מדובר ואמר לי שברגע שהוריד אותם לא אראה אותו יותר. מדובר על תכשיטים שרכשתי לפני כמה ימים בחנות, הם לא מזהב אמיתי. יש לי שרשרת שכתוב עליה ״dream”. ואותו שרשרת עניינה את הבחור שאני יוצאת איתו כבר כמה פעמים. אני נורא מוטרדת. לא יודעת מה מנסים לרמוז לי ומה זה החלום המוזר הזה.ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áחלומות (ישיבת בית אל)

  04:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • נתינת השם ראם לבת

  îàú הרב דוד חי הכהןùàìä:שלום כבוד הרב, האם ניתן לתת את השם 'ראם' לבת או שלא מומלץ? תודה רבהìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áקריאת שמות ושינויים (ישיבת בית אל)

  04:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • גידול ללא תולעים של חברת "ברכת הקטיף"

  îàú מכון התורה והארץùàìä:האם ניתן להשתמש בגידול ללא תולעים של חברת "ברכת הקטיף" בהשגחת הרבנות ירושלים-מהדרין והרב אפרתי?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áפירות וירקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 24/02/2024 | ט"ו אדר א' התשפ"ד
 • השרשה

  îàú מכון התורה והארץùàìä:שלום כבוד הרב. 1. יש לי מספר צמחים מיוחדים קטנים, בגינה שתולים באדמה ואני רוצה להעביר אותם לעציץ, איך אפשר לעשות זאת מבחינה הלכתית בלי לעקור? (אני לא יודעת איזה מהם נחשב לעץ ומה לשיח, כי הם לא גדלים בארץ בדרך כלל ואנו עוברים דירה ולכן אני רוצה להעביר לעציץ אם אפשר ולקחת אותם איתי לבית חדש.) 2. והאם מותר לקחת יחור ולנסות להשריש אותו עם אבקת השרשה? 3. בנוסף יש לי צמח שדורש מנת קור ולכן בחורף צריך לנער לו את השורשים ולהכניס למקרקר. האם אפשר ומותר? תודה רבה נטליìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áעולם הצומח (ישיבת בית אל)

  13:00 | 24/02/2024 | ט"ו אדר א' התשפ"ד
 • קריאת מגילת אסתר הלכה למעשה

  îàú הרב דניאל קירשùàìä:אני בעז"ה עומד לקרוא את מגילת אסתר. האם הרב יוכל לפרט את כל הפסוקים והמילים המיוחדים בהם: א. הקהל קוראים בעצמם (והאם הפסוקים שהקהל קורא האם אני קורא קודם ואח"כ הקהל או הפוך)? ב. השליח ציבור קורא בטעמי איכה. ג. השליח ציבור קורא וחוזר וקורא שוב בגלל ספק בקריאה הנכונה. ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áקריאת המגילה (ישיבת בית אל)

  06:00 | 23/02/2024 | י"ד אדר א' התשפ"ד
 • טיפול בבן אדם על ידי 2 אנשים באותו זמן

  îàú הרב נועם דביר מייזלסùàìä:גדלתי עם הידיעה שאסור ל2 אנשים לטפל בבן אדם באותו זמן. נגיד אחד מברישה את השיער והשני מלבישה לו גרב. האם זה אכן אסור, או מנהג והאם להמשיך את המנהג? אמרו כי ככה מטפלים במת..ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áמיסטיקה וקמיעות (ישיבת בית אל)

  03:00 | 23/02/2024 | י"ד אדר א' התשפ"ד
 • עשיית פעולות לפני התפילה בצבא

  îàú הרב דניאל קירשùàìä:שלום וברכה אני משרת בצה"ל כטבח אני מתחיל את היום מוקדם בבוקר ועובד אינטנסיבי... המפקדים אינם מאפשרים לי להתפלל לפני העבודה (תחילת העבודה היא לפני הנץ, ככה שלקום מוקדם יותר לא אפשרי) אלא רק אחרי שעה שעתיים של עבודה כשיורד לחץ... רציתי לשאול מה מותר לי לעשות לפני התפילה? האם מותר לי לאכול? האם מותר לי תוך כדי עבודה לשמוע שירים/ פודקהאסטים על נושאים שונים במטרה להקל את העבודה.ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות הלכתיות כלליות (ישיבת בית אל)

  01:00 | 23/02/2024 | י"ד אדר א' התשפ"ד
 • 12 חודש בשנה מעוברת

  îàú הרב בנימין במברגרùàìä:במידה ובשנה הראשונה 12 חודש הם באדר א׳ אבל יום האזכרה יכול באדר ב׳ כיוון שאנחנו ספרדים, מה ההלכה לגבי דיני אבלות, קדיש? מפסיקים ב 12 חודש או ממשיכים עד אדר ב ׳.. 13 חודש?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áיארצייט ואזכרה (ישיבת בית אל)

  11:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • התייעצות על שם

  îàú הרב יצחק בן יוסףùàìä:היי אשמח לדעת איזה שם מומלץ יותר לבת שלי? אריאה או מיהìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áקריאת שמות ושינויים (ישיבת בית אל)

  10:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • שתית מים עם חומץ בשבת

  îàú הרב יצחק בן יוסףùàìä:מי ששותה מים עם מעט חומץ בימי החול. המים טעימים עבורו ויש להם סגולות רפואיות. האם מותר לשתות אותם גם בשבת? והאם מותר לשתות אותם לפני התפילה הן בימי חול והן בשבת (אשכנזי, נוסח ספרד)?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • קרוהן ואכילת חמץ בפסח - המשך לשאלה

  îàú הרבנות הראשית לישראלùàìä:תודה רבה על התשובה. אם אינו מוכן לוותר על הלחם, האם יש בכלל היתר במקרה שלו? כמו כן ואם כך הדבר, אנחנו שוכרים דירה קטנה ואין חדר נוסף, מה עושים במקרה הזה? אפשר אולי לשים את הלחם במקום נסתר בחצר? ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות כלליות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • המך לתשובה

  îàú הרב משה מאיר אבינרùàìä:אני לא יודעת אם שאלתי את כל הבנות רני חושבת שכן אבל אני יכולה בכל זאת לתרום?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áגזל ונזיקין (ישיבת בית אל)

  06:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • יציאת ידי חובת קריאת שמע בקדושת כתר

  îàú הרב רואי מרגליתùàìä:ישר כח לרב על התשובה. האם במקרה שמתכוון לצאת ידי חובת קריאת שמע בקדושת כתר, יסתיר עם הידים את עיניו, כפי שעושים בקריאת שמע?ìçõ ìúùåáäìùàìåú ðåñôåú áשאלות פרטיות בסוגיות שונות (ישיבת בית אל)

  05:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
מציג 1 - 30 מתוך 221