• איך יוצרים את השבת ?

  îàú הרב עודד מילרú÷öéø: את זמני החגים אנחנו קובעים אולם את השבת לא, מדוע? ואיך אנחנו דווקא כן יכולים להשתתף ביצירת השבת. אור החיים הקדוש. פיקוח נפש וחילול שבת. הרב עודד מילר ב"רגע בפרשה" לפרשת כי תשא.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  14:00 | 29/02/2024 | כ' אדר א' התשפ"ד
 • הכורכום והנצחון

  îàú הרב יצחק חי זאגאú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 29/02/2024 | כ' אדר א' התשפ"ד
 • מדוע אהרון הכהן היה מוכן לעשות את העגל?

  îàú הרב מאיר גולדויכטú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 5 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 29/02/2024 | כ' אדר א' התשפ"ד
 • כוחות הנבנים מנסיונות

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: כיצד לומדים משכם בן חמור את הדרך הנכונה לעבוד ולדבוק בה'? משמעות הניסיונות - בדיקה האם הכוחות הפנימיים שלנו בנויים היטב, ואיתות לנו לעבוד עליהם. הדרך להיות גיבור - להיות מנהיגים, ובראש ובראשונה - של עצמנו. בסוף השיעור הרב דיבר כמה דקות על חשיבות אהבת חינם, בעיקר במצב היום כתיקון מה שהיה בסוף ימי בית שני.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 29/02/2024 | כ' אדר א' התשפ"ד
 • חטא העגל וחטא המרגלים

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 5 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 29/02/2024 | כ' אדר א' התשפ"ד
 • ישראל באומות - לב באיברים

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: בעניין חיצוניות החיים, גם הגווים מוכשרים ויש ללמוד מהם, אך בפנימיות ערכי החיים והתוכן שלה, עם ישראל יותר גבוהה מהגויים.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 39 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 27/02/2024 | י"ח אדר א' התשפ"ד
 • הרוח של עמ"י מביאה למעשים מיוחדים

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: אילו מעשים מונעים מאידיאלים? מה הקשר בין האידיאלים של קהילה לבין המעשים וההשפעה שתהיה לה? השוני בין רוחם הגדולה של ישראל לרוח של אומות העולם מתבטא בכוחות והמצוות שיש לנו.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 39 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 27/02/2024 | י"ח אדר א' התשפ"ד
 • מעלת התשובה בערב שבת ובמוצאי שבת

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 52 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • חינוכו של הרצי"ה

  îàú הרב משה גנץú÷öéø: הרב צבי יהודה שינה את פני הדור. הוא חיבר את הדור הצעיר למהלך הגאולה, ולמרות שהיה קשה לשמוע אותו, שכן דיבורו היה ארוך והגייתו קשה, הדור הצעיר שמע ובער מהדברים האמיתיים והנוקבים. הרב צבי יהודה נהג לחזור על יסודות פעמים רבות, כך שהיסודות נקבעו עמוק בלב תלמידיו, ומשם הופצו לדור כולו.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 12 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • השפעתו של הרצי"ה לימינו

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: במידה רבה ניתן לומר, שהמוטיבציה של חיילינו במלחמה - יש לרב צבי יהודה חלק נרחב בה. הרב צבי יהודה חינך דור, אהבתו לעם לתורה ולארץ היתה עוצמתית ומדבקת. אמונתו חזקה וחסרת פחד. הרצי"ה הדריך לאור תורת מרן הרב זצ"ל כיצד יש להתייחס לפירודים בעם ולטפל בהם.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 12 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • חייו של הרב צבי יהודה לאור תורת מרן הרב זצ"ל

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: תקופה ראשונה לרצי"ה - כיד ימינו של מרן הרב אביו. תקופה שניה - עסק בהוצאת כתביו של הרב זצ"ל, את אורות התורה הוציא תו"כ השואה, ובזה הופיע תורה גאולית ופנימית בה הרוע לא יכול לגעת. החלק השלישי בחיי מו"ר הרב נבע מתוך כתבי הרב זצל, בו הוא חידש רוח ממשית ומציאותית, רוח שהיא המרכז, והיא נוגעת במציאות ומצמיחה גאולה. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 19 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • ארבע רוחות כנגד ארבע תפיסות באומה הישראלית

  îàú הרב יהודה מלמדú÷öéø: במהלך השיעור התבוננו על ארבע רוחות שנושבות בעולם וכנגדן שלוש תפיסות באומה הישראלית דרך עיניו של הרב קוק זצ"ל. הרב ביאר איך על אף שהתפיסות האלה נראות כסותרות זו את זו הן בעצם משלימות.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 51 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • ועשית בגדי קדש

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: הגאולה האחרונה - בזכות התורה הזכה. הכהן הגדול מבטא את מעלות המציאות כולה, בהשתלשלות - דרך הכהנים, ודרך עם ישראל. הבגדים מבטאים את הפנימיות, ויש להם תפקיד משמעותי וחשוב, ובימינו לא רק הבגדים, אלא כל החיצוניות. תפילות חו"ל עולה דרך ארץ ישראל, ועל כן מעלת תפילת א"י גדולה יותר. הקב"ה בחר בנו להופיע את שמו בעולם על ידינו, ובמידה מסוימת - הוא צריך לנו. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • רבנו בחיי פרשת תצווה חלק ב'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: עשיית בגדי הכהונה הייתה צריכה להיעשות מתוך חוכמה מרובה. דברי הגמ' במסכת ערכין שבגדי כונה מכפרים כמו שהקרבנות מכפרים. ופרוט על אילו עבירות הבגדים מכפרים. מדוע הציווי על עשיית האפוד הוקדמה אל עשיית החושן, והרי לפי סדר הבגדים הוקדם החושן לאפוד?ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 30 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 23/02/2024 | י"ד אדר א' התשפ"ד
 • מערכת יונתן - המכה בפלישתים

  îàú הרב שמעון קלייןú÷öéø: לאחר המכה שיונתן מכה במחנה פלישתים, מחנה פלישתים שרוי בחרדה. מנגד, במחנה ישראל רואים את החרדה במחנה האויב ומגיבים בהתאם. המערכה מתהפכת וישראל רודפים אחרי הפלישתים שנוחלים תבוסה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • מעשי האדם כמזון העולמות

  îàú הרב אליהו בריןú÷öéø: כשם שהמאכלים נותנים לגוף את היכולת להכיל את הנשמה, כן גזר הקב"ה שמעשיו הטובים של האדם יאפשרו לעולמות להכיל חיבור לעצמותו יתברך. המצוות בן צינורות המשפיעים ברכה לעולמות! וכן ח"ו להפך - העברות הן כמזון מקולקל, שמלבד מה שאינו מזין, הוא אף הורס ומחליש את כח האדם, וכן העברות מגבירות את כחות הטומאה בעולם. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • רבנו בחיי פרשת תצווה חלק א'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: שלמה המלך ע"ה הרחיב את מצוות אהבת הגר לכל אדם אשר יעבור מארץ מולדתו אל ארץ אחרת, אשר יש לספק לו את מזונותיו ולהאיר לו פנים דרך אהבה אמתית ולא בדרך של חנופה. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 30 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • הסיכוי והסיכון שבבגד

  îàú הרב מאיר גולדויכטú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 4 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • משמעות הבגדים לאדם ולכהן

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 6 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • מנורת חשמל - במקום נרות

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 5 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • פטדה והמאבק ברשתות

  îàú הרב יצחק חי זאגאú÷öéø: מה עושה בחושן שעל ליבו של הכהן הגדול אבן הפטדה אבנו של שבט שמעון שענינה הוא המאבק בזימה וביצר העריות? ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 48 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • מעלת השמחה בעת המלחמה ואחריה

  îàú הרב שמואל אליהוú÷öéø: מי שחזר מהמלחמה, ומי שילדיהם ובעליהן חזרו מהמלחמה, צריכים להשתמש באור הגדול שהיה עליהם, בזכות האבות ובזכות כל צדיקי עולם שליוותה אותם בכל המלחמה, ויעשו מעשה למען עם ישראל, להרבות אור ושמחה ואהבה. להביא גאולה לעולם.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • השאיפה לקרבת אלוקים - היא עצם הנפש

  îàú הרב הראל כהןú÷öéø: קרבת אלוקים היא שווה בכל, אלא שגילויה משתנה ע"פ הדרגה שהאדם נמצא בה. ואומר הרב, שהשאיפה לקרבת אלוקים - איננה כח מרכזי שנמצא בנפש אך נפרד ממנה, אלא - שאיפה זו היא מהות הנפש ממש, שמתגלה בנטיות ושאיפות שונות. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  14:00 | 21/02/2024 | י"ב אדר א' התשפ"ד
 • אהבת ישראל ותיקון הקילקולים

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: יש שני דרכים להסתכל על הרחוקים מתורה, אפשר לראות את הצריך תיקון ואפשר לאהוב ומתוך כך לחזק את הדברים הטובים, אנחנו תמיד צריכים להעדיף את הדרך השנייה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  14:00 | 21/02/2024 | י"ב אדר א' התשפ"ד
 • למה אנחנו ממש דומים לשמן?

  îàú הרב איתן מינקובú÷öéø: למה נבחר השמן זית זך לשמש לתפקיד החשוב של הדלקת נרות המנורה במשכן? ואיך זה קשור אלינו ולאתגרי החיים? הרב איתן מינקוב ב"רגע בפרשה" לפרשת תצוה. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  05:00 | 21/02/2024 | י"ב אדר א' התשפ"ד
 • נפילת שלמה

  îàú הרב עידו יעקוביú÷öéø: תיאור השפע העצום בימי שלמה. שלמה נפל למרות שמטרתו הייתה לשם שמים, משום שלא היה נאמן לחלוטין להלכה. הסבר דברי חז"ל ששלמה לא חטא. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 37 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 21/02/2024 | י"ב אדר א' התשפ"ד
 • הליכה בפיקוח נפש אחר הרוב

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: יש מחלוקת אם מצילים אדם שהוא רוב גוי, הרמב"ם אומר שלא מצילים. ע"פ הרמב"ם הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב? מה יהיה דין אדם גוסס שרוב גוססים למיתה. חתם סופר למה מותר למול והרי יש שמתים. הדיון על ניתוחי מתים ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 43 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 21/02/2024 | י"ב אדר א' התשפ"ד
 • איך מגדירים כללי מלחמה?

  îàú הרב ינון גרוסברגú÷öéø: איך עושים את זה?! איך מנהלים מלחמה באופן מוצלח עוצמתי ומוסרי? הולכים אחורה, הכי מוקדם, שם נמצאת התשובה! וגם: מהם שני התפקידים בבריאת אורו של משיח. וכיצד כל אחד יכול להצטרף להביאו. הרב ינון גרוסברג ב"רגע למחשבה" על כללי המלחמה. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  10:00 | 19/02/2024 | י' אדר א' התשפ"ד
 • תשובה כתנאי להצלחה בלימוד תורה

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: כל אדם שמכווין את עצמו גבוה צריך לדייק בכל פרק, וגם בעבודת ה' ניקיון תמידי ודיוק בכל צד בכדי להגיע לקרבת אלוקים.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 58 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 19/02/2024 | י' אדר א' התשפ"ד
 • לא מפחדים מאתגרים!

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: המשך מאמר "המדינה כהתקיימות חזון הגאולה" ומאמר "לברורה של הליכת הגאולה". ההדרכה שהגאולה מגיעה 'קמעא קמעא' אינה סותרת את זה שבתהליך הגאולה ישנם קשיים ואנחנו צריכים לזכור שככל שגדלים הקשיים זה סימן שההתקדמות גדלה ולכן צריך להמשיך הלאה בלי לפחד מהקשיים אלא רק להתקדם מתוכם. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 44 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 19/02/2024 | י' אדר א' התשפ"ד
מציג 1 - 30 מתוך 214