• הישן תחת המטה בסוכה - שו"ע סימן תרכז' סעיפים א' - ג' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (2 דקות) (מכון מאיר)

  04:00 | 12/12/2019 | י"ד כסלו התש"פ
 • אין סומכין על הנס - הרב יורם אליהו

  פרשת השבוע (62 דקות) (מכון מאיר)

  19:00 | 11/12/2019 | י"ג כסלו התש"פ
 • "ויהי לי שור וחמור" - הרב זיו רוה

  פרשת השבוע (13 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 11/12/2019 | י"ג כסלו התש"פ
 • חוסר ההכנה להתמודד נכון בחיים יוצר בלבול, צער ויסורי נפש - חלק ב - הרב דורון כץ

  מוסר ומידות (36 דקות) (מכון מאיר)

  17:00 | 11/12/2019 | י"ג כסלו התש"פ
 • נר חנוכה למעלה מעשרים אמה - הרב מנחם בן יעקב

  חנוכה (23 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 11/12/2019 | י"ג כסלו התש"פ
 • - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (3 דקות) (מכון מאיר)

  15:00 | 11/12/2019 | י"ג כסלו התש"פ
 • סוכה שתחת הסוכה - שו"ע סימן תרכח' סעיף ג' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (3 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 11/12/2019 | י"ג כסלו התש"פ
 • ממה צריך להיות הסכך - שו"ע סימן תרכט' סעיפים ג' - ה' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (2 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 11/12/2019 | י"ג כסלו התש"פ
 • מסכת בבא קמא דף ד' - הרב מנחם בן יעקב

  מסכת בבא קמא (50 דקות) (מכון מאיר)

  13:00 | 11/12/2019 | י"ג כסלו התש"פ
 • כי מידך הכול

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הצדיק עומד תמיד לפני ה' ◆ מה אתם מלאכים – אף שלוחכם מלאכים ◆ יעקב 'לבדו' נותן משמעות לעולם ◆ שלימות רוחנית ומעשית ◆ אצל מו"ר הרצי"ה ◆ גשמים – חסד אלוקי או תוצאה של זכויותינו ◆ הכרת הטוב על ההתפתחות הטכנולוגיתלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 49 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 11/12/2019 | י"ג כסלו התש"פ
 • - הרב אייל ורד

  ספר מלכים (41 דקות) (מכון מאיר)

  10:00 | 11/12/2019 | י"ג כסלו התש"פ
 • העושה סוכה תחת האילן או תחת הגג - שו"ע סימן תרכו' סעיפים א' - ג' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (5 דקות) (מכון מאיר)

  04:00 | 11/12/2019 | י"ג כסלו התש"פ
 • חשיבות הרציפות בין הפגישות - מיכל וולשטיין

  שיעורים לנשים (9 דקות) (מכון מאיר)

  23:00 | 10/12/2019 | י"ב כסלו התש"פ
 • שוחד לאישי ציבור - אתיקה והלכה

  מאת הרב אשר ויסתקציר: האיסור בתורה ללקיחת שוחד הוא על דינים אך האם גם לאישי ציבור יש איסור מהתורה? רואים בפוסקים שאין האיסור חל עליהם ממש אבל אין ספק שהדבר פסול.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 40 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 10/12/2019 | י"ב כסלו התש"פ
 • איך לאהוב למרות החסרונות?

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: הרב ממשיך ללמד את היסוד שראינו בפסקה ח', שהאהבה והשנאה דורשים ממנו לברור ולהפריד בין חלקי האדם, ומוסיף הרב שצריך לדעת תמיד שהחלק האהוב שבאדם תמיד יהיה יותר עיקרי ועצמי לו מהחלק אותו ראוי לשנוא. בפסקה י' הרב מזהיר על אהבת הבריות, שזקוקה לטיפול מרובה. דבר זה נכון במיוחד בזמן הרב, בזמן בה מתגבשת האידאה הלאומית. ומזהיר הרב שאסור שאידאה זו תצמח על בסיס שנאה לאחר. שזו שטחיות שנובעת מסקירה לא נכונה ומשימוש שאינו כל צרכו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 10/12/2019 | י"ב כסלו התש"פ
 • יעקב - חיבור כוחותיהם של אברהם ויצחק

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: צריך שתהיה תחושה מיוחדת בפרשה זה פה בבית אל. מי שמתענג בשבת הוא מכבד בכך את השבת וזוכה לברכה של יעקב "ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה". יעקב נקרא בית כי הוא מאחד את הכוחות של אברהם ויצחק בכך שהוא מחבר גם את האהבה וגם את היראה, ורואים זאת בסולם שמאחד שמים (יראה) וארץ (אהבה). בחלום יעקב רואה את כל העתיד וכך הוא מקבל כח להתמודד עם הקשיים וכך גם אנחנו צריכים לדעת שכל פעולה שלנו מושפעת מהעבר ומשפיעה על העתיד.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 33 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 10/12/2019 | י"ב כסלו התש"פ
 • פרשת וישלח תש"פ

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 6 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 10/12/2019 | י"ב כסלו התש"פ
 • זיכוך האהבה ושנאת הרע

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: לפעמים אנחנו מוצאים סתירות לאהבה הפנימית שצריכה להיות כלפי כל אחד. סיבות טבעיות וסיבות אידאולוגיות תורניות, על כך אומר הרב צריך להזדכך ולחזור לרבדים יותר פנימיים באדם עד שמגיעים למכנה משותף. שמה יודעים לשעות הבחנה, בין הרע שאותו צריך לשנוא שנאה גמורה וזה עצמו מגביר את אהבת הטוב.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 10/12/2019 | י"ב כסלו התש"פ
 • פרשת וישלח - הרב ערן ישועה

  פרשת השבוע (56 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 10/12/2019 | י"ב כסלו התש"פ
 • מסכת בבא קמא דף ד' - הרב מנחם בן יעקב

  מסכת בבא קמא (46 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 10/12/2019 | י"ב כסלו התש"פ
 • הטבע והצפייה לגאולה - הרב קוק והרב חרל"פ

  מאת הרב חיים אביהוא שוורץתקציר: בגדולת הרב חרלפ ובקשר המיוחד בינו לבין מרן הרב זצ"ל. צפיית הגאולה של הרב חרלפ בראשונה - במכתב לרב זצ"ל (הד הרים כ"ז מכתב משנת תרע"ה). תשובת הרב זצ"ל באגרת תשנג (כך גם במכתבי הרב חרלפ לאחר מכן) - צפיית הגאולה המרוממת אף את הטבע.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 39 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 10/12/2019 | י"ב כסלו התש"פ
 • אבנים ואותיות

  מאת הרב יהודה מלמדתקציר: הסבר העומק הפנימי של סיפור חלום יעקב והאבניםלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 52 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 10/12/2019 | י"ב כסלו התש"פ
 • חיי האמונה באחרית הימים ומפלת אשור ואדום

  מאת הרב רואי מרגליתתקציר: בפרקים אלו הנביא קורא לעם ישראל לא ליצור בעצמם את מציאות הגאולה והשלום שמתוארות בפרקי הגאולה-"שאננות" בשפתו, אלא לעבוד את ה' על פי אמות המידה של אמת ושקר, ולאחר מכן ה' בעצמו יוריד מציאות גאולית מתוקנת יותר ונעלה יותר לעולם. בהמשך(פרק לג) מתואר ההרס שיעשה אשור בישראל ומפלתו הפתאומית ביד ה' והתממשות נבואת אחרית הימים בצורת ה"שאננות הטובה" בפרק שלפני. לאחר מכן(פרק לד) מתאר הנביא את הנקמה שיעשה ה' בגויים על כל פשעיהם כלפי עם ישראל ובמיוחד אדום שתהיה הפורענות הקשה ביותר בדמות חזרה לימי "תקופת האבן"- "אבני תוהו ואבני בוהו"לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 54 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 10/12/2019 | י"ב כסלו התש"פ
 • קישור המקור והמציאות בישראל

  מאת הרב משה חביבתקציר: הצדיקים מחברים את שם ה' בתוך היש, המציאות, על ידי התבטלותם מול אור ה'. לכן צריך להתחבר אליהם. בעם ישראל בכח הכלל יש את הנקודה הזו. החכמה באומות, גם אם נראית יותר מבוררת מישראל, לא מתקרבת לחכמת ישראל שמרוב גודלה הרבה פעמים לא מגולה, אלא מתגלה בתוך כלים המאפשרים זאת. צריך לראות את הפרטים מתוך הכלל, המקור, ומתוך גדלות המקור מבינים באמת גם את הפרטים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 37 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 10/12/2019 | י"ב כסלו התש"פ
 • סדר מוצאי יום הכיפורים - שו"ע סימן תרכד' סעיפים ד' , ה' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (6 דקות) (מכון מאיר)

  04:00 | 10/12/2019 | י"ב כסלו התש"פ
 • סיפורי תנאים - הרב אייל ורד

  סיפורי תנאים (40 דקות) (מכון מאיר)

  23:00 | 09/12/2019 | י"א כסלו התש"פ
 • מעלות הנבואה - הרב ראובן פיירמן

  אורות הקודש (57 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 09/12/2019 | י"א כסלו התש"פ
 • מצוה להניח הנרות בחוץ בתוך י' טפחים (לכתחילה) - הרב מנחם בן יעקב

  חנוכה (17 דקות) (מכון מאיר)

  12:00 | 09/12/2019 | י"א כסלו התש"פ
 • מלחמות כיבוש הארץ - הרב דב ביגון

  אורו של משיח (9 דקות) (מכון מאיר)

  11:00 | 09/12/2019 | י"א כסלו התש"פ
 • עניין חנוכה "בתגבורת הכהנים על הרשעים בני יוון" - הרב דב ביגון

  תפילה / סדר היום (7 דקות) (מכון מאיר)

  11:00 | 09/12/2019 | י"א כסלו התש"פ
מציג 1 - 30 מתוך 239