• ענני הכבוד של אהרן

  מאת הרב בעז אשלתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 25 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 24/09/2021 | י"ח תשרי התשפ"ב
 • הגובה הרוחני של משה

  מאת הרב יוסף אפריוןתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 15 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 23/09/2021 | י"ז תשרי התשפ"ב
 • הסוכות של יעקב

  מאת הרב חיים אביהוא שוורץתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 9 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 22/09/2021 | ט"ז תשרי התשפ"ב
 • מעלתו של יצחק

  מאת הרב חיים כץתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 13 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 21/09/2021 | ט"ו תשרי התשפ"ב
 • אברהם איש החסד

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 9 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 20/09/2021 | י"ד תשרי התשפ"ב
 • האורות של חג הסוכות

  מאת הרב עידו יעקוביתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 5 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 20/09/2021 | י"ד תשרי התשפ"ב
 • הזכויות שבתוך הזדונות - המשך

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: כדי לעלות מהחטא צריך אדם לתת מאמץ מוגבר, בחזרה בתשובה אדם בונה כוחות חדשים, שורש העבירה הוא רצון האדם להוריד דברים גדולים למציאות שלו ובחזרתו בתשובה משתמש בזה לטובה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 19/09/2021 | י"ג תשרי התשפ"ב
 • עניין ראש השנה הוא התחדשות הרצון

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: ראש השנה דווקא בראש חודש, כביטוי להתחדשות ושחרור הרצון מכבלי המציאות. כלל פרט וכלל בפוטנציאל של ראש השנה, בא לביטוי בעניין התקיעות, מעומד תקיעה ותרועהלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 19/09/2021 | י"ג תשרי התשפ"ב
 • הכרת הטוב

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: נאום הפרידה של משה שביסודו הכרת הטוב שצריכה להיות לעם ישראל לבורא עולם, וכך לכל אדם המיטב עמנו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 4 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 17/09/2021 | י"א תשרי התשפ"ב
 • כפרה ביום כיפור - מתוך השראת שכינה

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 0 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 17/09/2021 | י"א תשרי התשפ"ב
 • בשביעית מלחמות

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: שנת שמיטה מנערת אותנו מהשגרה המרדימה שנוצלה על ידי אויבינו ומחזקת אותנו להילחם על התחדשות ההויה הישראלית.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 50 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 17/09/2021 | י"א תשרי התשפ"ב
 • 'תשובת הבינונים'

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: שמחת תורה בישיבה ◆ מעמד הבינונים בעשרת ימי התשובה ◆ דברים שמועילים לבטל גזר דין ◆ המעביר על מידותיו – מוחלין לו ◆ לדון לכף זכות ◆ להתבטל לכלל ◆ התחזקות בעשרת ימי התשובה לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 39 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 13/09/2021 | ז' תשרי התשפ"ב
 • כיצד תפילות לא נענות ודין הכוונה בתפילה

  מאת הרב משה חביבתקציר: התייחסות מפורטת לשאלה מדוע תפילות לא נענות, ביחס לפטירתו של החייל הקדוש בראל שמואלי הי"ד. הסבר הסתירה ברמב"ם בדין הכוונה בתפילה, לפי דברי ר' חיים מבריסק, שעיקר הכוונה הנצרכת והמעכבת היא עצם העמידה לפני ה', אך אם לא כיוון במילים (למעט אם לא כיוון באבות)- יצא.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 13/09/2021 | ז' תשרי התשפ"ב
 • שיחה פתיחה לסליחות

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: השיחה נאמרה לפני אמירת סליחות ראשונות לבני אשכנז בישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 0 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 12/09/2021 | ו' תשרי התשפ"ב
 • דרשת שבת שובה - דור של קידוש ה'

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: מצוות קידוש ה', ומתי יש חובה למסור את הנפש. כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי ואקיימנו. אנחנו דור של קידוש ה'. יש הרבה זכויות לדור שלנו. ציפייה לגאולה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 51 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 12/09/2021 | ו' תשרי התשפ"ב
 • התשובה המיוחדת של זמן הגאולה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: עתידים ישראל לשוב בתשובה, ואנחנו מובטחים על התשובה. קלותה של התשובה, לפחות בהחלטת הלב. לעתיד ה' ימול את הלב והוא לא ירצה דברים רעים כלל. בארץ ישראל יש תורה חדשה ויכולות חדשות. התשובה שקיימת בכל העולמות. המהר"ל על מעלת התשובה לפני המיתה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 56 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 12/09/2021 | ו' תשרי התשפ"ב
 • אוצר בית דין

  מאת הרב רואי מרגליתתקציר: מקורו של אוצר בית דין, היתרונות והחסרונות הגדולים, הסכמת החזון איש לעומת שאר הרבנים. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 37 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 10/09/2021 | ד' תשרי התשפ"ב
 • החתירה לעבודת ה' טבעית

  מאת הרב הראל כהןתקציר: עבודת ה' הטבעית שהייתה לגאון האדר"ת והבריחה מכבוד ושררה .לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 31 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 10/09/2021 | ד' תשרי התשפ"ב
 • פרידה - משה נפרד מעם ישראל

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: משה נפרד מעם ישראל והולך אליהם על מנת להיפרד, ומנחם את עם ישראל בפרידתו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 4 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 10/09/2021 | ד' תשרי התשפ"ב
 • מדוע השופר (ולא האיל) מזכיר את ראש השנה

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 7 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 06/09/2021 | כ"ט אלול התשפ"א
 • עצות מעשיות לשיפור התפילה

  מאת הרב אליהו בריןתקציר: מקבץ עצות מעשיות לשיפור התפילה. הכנה לתפילת ראש השנה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 40 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 05/09/2021 | כ"ח אלול התשפ"א
 • כל המציאות מתפללת

  מאת הרב אליהו בריןתקציר: התפילה של האדם מתחברת עם התפילה של כל המציאות, וכך העולם כולו מתקרב לה' ע"י התפילה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 39 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 05/09/2021 | כ"ח אלול התשפ"א
 • נכון להיות עצוב מדברים רעים?

  מאת הרב משה חביבתקציר: *מי שעושה את רצון ה' אינו עצוב כלל, כי גם כאשר באים דברים רעים הוא יודע שזה מהלך אלוקי. *בכל התורה הפנימית צריך כל הזמן זיכוך פנימי ועליה. *המוסר הטבעי והמוסר האלוקי קשורים זה בזה אע"פ שלפעמים נראה אחרת.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 05/09/2021 | כ"ח אלול התשפ"א
 • איך מאחדים הלכה ואגדה?

  מאת הרב משה חביבתקציר: איחוד הלכה ואגדה. עיקר העיסוק בתשובה הוא על להבא. יש גאווה טובה, ושלא צריך להיבהל ממנה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 40 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 05/09/2021 | כ"ח אלול התשפ"א
 • 'לא בשמים היא'

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: האם הפסוק מתאר את מיוחדות התורה שכדאי להגיע עבורה לשמיים או גודל האחריות מאז שניתנה התורה להכריע במחלוקות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 6 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 03/09/2021 | כ"ו אלול התשפ"א
 • בא במחתרת - היתר או חובה?

  מאת הרב חיים כץתקציר: גנב שבא במחתרת "אין לו דמים" - האם זה חובה להרוגו כמו בדין רודף, או רק היתר לבעל הבית. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 60 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 03/09/2021 | כ"ו אלול התשפ"א
 • מילת הלב

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: מהי אותה מילת הלב שהבטיח הקב"ה לישראל כי תתרחש בעת קיבוץ הגלויות ואיך היא באה לידי ביטוי בימינו ובימים שעוד יבואו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 03/09/2021 | כ"ו אלול התשפ"א
 • תקיעת שופר של גאולה

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *התיקון של המים החיים ותקיעת השופר יהיה בהר הזיתים. המקום שמסוגל מאז ומקדם לזכור את הברית שמביאה חיים וטהרה לעולם. המקום שבו ה' זכר את הברית לנח וזכר את הברית לדוד, ועתיד לזכור את הברית שכרת עם האבות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 61 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 03/09/2021 | כ"ו אלול התשפ"א
 • יום כיפור - איך צמים בהריון?

  מאת הרב עודד מילרתקציר: האם נשים בהריון גם צמות ביום כיפור? ומה דין חולה? ואיך שותים ואוכלים לשיעורים? הרב עודד מילר מסביר הלכה למעשהלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 5 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 03/09/2021 | כ"ו אלול התשפ"א
 • מדרגות התפילה

  מאת הרב משה חביבתקציר: כמה בחינות בעבודת התפילה. ועל גודל עבודת התפילה מאהבה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 51 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 02/09/2021 | כ"ה אלול התשפ"א
מציג 1 - 30 מתוך 209