זמני היום והשבת

  • ברית מילה.
    תפילה לומר בעת בכי התינוק הנימול. להדפסה על דף A4 לחלוקה בעת ברית מילה
  • בית כנסת.
    קובץ אקסל העוזר לגבאים לעקוב אחר העליות בקהילה.
  • בית כנסת.
    דף המרכז את ה"מי שברך" לעולה לתורה, ליולדת, לחולה. דף אחד בפונט גדול במיוחד

אינדקס יהדות