זמני היום והשבת

  • חנוכית כסף.
    ברכות הדלקת נרות חנוכה והמזמורים "הנרות הללו" ו"מעוז צור" בנוסח המלא.
  • בית כנסת.
    דף המרכז את ה"מי שברך" לעולה לתורה, ליולדת, לחולה. דף אחד בפונט גדול במיוחד
  • ברית מילה.
    תפילה לומר בעת בכי התינוק הנימול. להדפסה על דף A4 לחלוקה בעת ברית מילה

אינדקס יהדות