הדלקת נרות ברוסית

2417 הורדותגודל 50Kהוכנס בל' תשרי התשס"ט
חנוכית כסף.
צילום: בבא קמא.

קובץ להדפסה עם סדר הדלקת נרות שבת בעברית ורוסית