סדר קידוש לבנה

1847 הורדותגודל 88Kהוכנס בכ"ח אב התשס"ט
סהר הירח.
צילום: בבא קמא.

ברכת הלבנה בנוסח אשכנז להדפסה וחלוקה בבית הכנסת.