תפילת הנוטע

49 הורדותגודל 144Kהוכנס בי"ג שבט התשע"ד
נטיעות קק
צילום: באדיבות קק"ל.

תפילה שחוברה על ידי הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל בעת כהונתו כרב ראשי. נהוג לומר את התפילה בעת נטיעת עצים בט"ו בשבט או בכלל.