תפילה לשעת יזכור

1401 הורדותגודל 247Kהוכנס בט"ז אלול התשס"ח
פרפרים בכל מיני צבעים.
צילום: בבא קמא.

הקובץ כולל תפילה לאריכות ימים מתוך הספר "עבודות הקודש" של החיד"א זצ"ל. בנוסף הקובץ מכיל תפילה לשעת יזכור למי שהוריו בחיים. התפילה חוברה על ידי הרב קרליבך.