עירוב תבשילין

3285 הורדותגודל 131Kהוכנס בי"ז אלול התשס"ח
עירוב תבשילין
צילום: בבא קמא.

נוסח עירוב תבשילין שיש לומר בערב יום טוב החל צמוד לשבת.