קידוש ליל שבת

6969 הורדותגודל 71Kהוכנס בכ"ג אייר התשס"ט
כוס יין.
צילום: בבא קמא.

סדר קידוש ליל שבת הכולל את ברכת הילדים.