• המחלוקת על החלות של היתר מכירה על שדות הארץ

  מאת הרב רואי מרגליתתקציר: מחלוקת האחרונים האם חלות על שדות גוי בארץ ישראל מצוות התלויות בארץ, היתר המכירה לאוכל בלבד ולא לגידולי נוי, איסור לא תחונם ואיסור הערמה (ביטול המצווה), משמעות היתר המכירה מבחינה משפטית, הצורך בהיתר המכירה כיום והמאמץ לעזור לחקלאים לשבות בשמיטה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 29/08/2021 | כ"א אלול התשפ"א
 • שמיעת שופר של מעלה

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *אחד הדברים שקיימים בדורנו ואנו לא שומעים אותו באוזנינו הוא תקיעת השופר של מעלה לקיבוץ גלויות ולשחרור עם ישראל משעבוד מלכויות. אבל הנשמה שומעת והם מתגברים על אויביהם ומסירים מעליהם את שעבוד מלכויות הגויים, ועולים לארץ ישראל במסירות נפש של ממש.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 61 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 27/08/2021 | י"ט אלול התשפ"א
 • הסכת ושמע

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: המילה הסכת המופיעה באופן יחודי בפרשתנו רומזת לנקודת האיזון הנפשית אשר פותחת את חוש השמיעה הרוחני של האדם.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 27/08/2021 | י"ט אלול התשפ"א
 • מהות ראש השנה

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 9 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 27/08/2021 | י"ט אלול התשפ"א
 • הברכות שבקללות

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: האם הקללות התקיימו בנו, ומהם הברכות שבקללות, סיפור על הרבי מצאנז קלויזבורג.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 4 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 27/08/2021 | י"ט אלול התשפ"א
 • למה קשה לנו לכוון בתפילה?

  מאת הרב אליהו בריןתקציר: איך התפילה אמורה להיות ומדוע בדורנו כ"כ קשה להגיע לכך? מה ניתן לעשות כדי לפתור זאת?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 41 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 25/08/2021 | י"ז אלול התשפ"א
 • איך התפילה פועלת?

  מאת הרב אליהו בריןתקציר: איך התפילה יכולה לשנות את רצון ה'? על מה ראוי להתפלל- דברים פרטיים או רק דברים של כלל ישראל?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 41 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 25/08/2021 | י"ז אלול התשפ"א
 • ממידותיו ותואריו של האדר"ת

  מאת הרב הראל כהןתקציר: אלו הנהגות מופלאות היו לאדר"ת ביחסי "בין אדם לחברו"? עד כמה פילאית היא אהבתו לתורה וללומדיה? מהם החסרונת שמנעו מהאדר"ת להפיץ את תורתו ברבים?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 36 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 25/08/2021 | י"ז אלול התשפ"א
 • מהות התפילה

  מאת הרב משה חביבתקציר: תשובות לשאלות היסודיות בנושא התפילה: מה מטרתה? כיצד היא פועלת? מדוע יש צורך בדיבור ולא מספיקה מחשבה? מדוע צריך נוסח מסויים ולא תפילה זורמת וחופשית? ועוד ועוד נושאים, המבוארים בעיקר ע"פ דברי המהר"ל בנתיב התפילה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 24/08/2021 | ט"ז אלול התשפ"א
 • דאגה ואכפתיות לממון החבר

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הזכות בריבוי המצוות. אכפתיות לממון של אחרים. כל המצוות הן חלקים של דבר אחד שלם. חומרת איסור ריבית. ה' שונא את המקטרגים על בניו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 24/08/2021 | ט"ז אלול התשפ"א
 • גיור קטנים

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: איך ניתן לגייר קטנים? האם יש להם אפשרות לחזור בהם? והאם נכון להשתמש ב'פטנט' הזה בשעת הדחק? לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 24/08/2021 | ט"ז אלול התשפ"א
 • כוח הרצון והשאיפה לעילוי העולם

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: השפעות הרצון לטוב על העולם ואיך זה מתבטא אצל הנשמה של בעל התשובה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 45 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 23/08/2021 | ט"ו אלול התשפ"א
 • כוחם של ארבעים יום - מאלול עד כיפור

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *בארבעים יום אדם יכול להתחיל להתגבר על מידות שהוא רוצה לתקן. וכמובן הכול בנוי על כך שבארבעים יום אדם נוצר, וכך נוצרת מדרגה חדשה בנשמתו בארבעים יום של מאמץ.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 57 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 20/08/2021 | י"ב אלול התשפ"א
 • זהירות מנזק ישיר ועקיף

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: אדם צריך להיזהר שלא לעשות נזק ישיר ולא נזק עקיף מובאות דוגמאות לכך.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 5 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 20/08/2021 | י"ב אלול התשפ"א
 • היתד הנאמנה

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: מהו היתד או העוגן השומר על אחיזתנו בארץ ישראל ועל קיומה של מדינת ישראל ואיך זה קשור למצות יתד תהיה לך על אזנך.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 47 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 20/08/2021 | י"ב אלול התשפ"א
 • רבדי מציאות רבים

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: מלחמה בין ישראל לעמים – מקורה בצד הרוחני * ליקוט ניצוצות הקדושה * הנקיות חלק מהקדושה * רגישות לנקיות * ריבוי המצוות זכות לישראל לרומם אותם * ביאור נידון על שם סופו בבן סורר * דיני שמים מלמדים מהי ההסתכלות הפנימית .לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 19/08/2021 | י"א אלול התשפ"א
 • מהי התשובה?

  מאת הרב ראובן ששוןתקציר: מבט עומק על תהליך התשובה בנפש ועוצמת האור והטוב שבו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 63 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 19/08/2021 | י"א אלול התשפ"א
 • הקדמה היסטורית והלכתית להיתר מכירה

  מאת הרב רואי מרגליתתקציר: התבטלות השמיטה לאחר החורבן והחזרה לקיימה בימינו, הצורך הגדול בהיתר המכירה, היתר הרבנים והתנגדות הישוב הישן לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 32 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 19/08/2021 | י"א אלול התשפ"א
 • קידוש החיים ע"י המשפט העברי

  מאת הרב משה חביבתקציר: דווקא במשפט של עמ"י הוא שונה מהגויים, בכך שמקדש את חיי החול. החירות הכמורה, שמחוץ לסדר, היא מעלה גדולה אבל מסוכנת שלא הזמנה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 45 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 19/08/2021 | י"א אלול התשפ"א
 • תפקיד התפילה

  מאת הרב משה חביבתקציר: הגדרת תפקיד התפילה העוסקת בחיי שעה. תפקיד התפילה הוא למשוך שפע מהבורא. הרב הסביר גם את הקושיא הגדולה שהרי רואים במציאות שגם מי שלא מתפלל זוכה לרווח גשמי. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  00:00 | 19/08/2021 | י"א אלול התשפ"א
 • משמעות כח הרצון בתשובה

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: שינוי אדם את המציאות על ידי כח הרצון הטמון בתשובה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 49 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 18/08/2021 | י' אלול התשפ"א
 • אזכרה לרב קוק זצ"ל בישיבת בית אל

  מאת רבנים שוניםתקציר: דברים לזכרו של הרב קוק זצ"ל מפי רבני הישיבה: הרב חיים כץ שליט"א. הרב ש. יוסף וייצן שליט"א. הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 55 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 17/08/2021 | ט' אלול התשפ"א
 • קדושת שביעית בגבולות הארץ

  מאת הרב רואי מרגליתתקציר: גבולות עולי מצרים ועולי בבל מבחינה הסטורית ודין השמיטה בהם: היתר מכירה, גזירת ספיחין, קדושת שביעית. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 31 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 17/08/2021 | ט' אלול התשפ"א
 • למה יש ירידות מוסריות באנושות?

  מאת הרב משה חביבתקציר: הירידות כמאפשרות את העליות . המעלה של עם ישראל לעומת שאר העמים, ומצב טבעי לעומת עליה מוסרית. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 40 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 17/08/2021 | ט' אלול התשפ"א
 • מידת השלום של הרב קוק

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: לימוד זכות פועל במציאות. פעולותיו של הרב קוק למען ריבוי השלום. מעלת הביטחון בה'.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 45 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 15/08/2021 | ז' אלול התשפ"א
 • איסור השחתת עצי פרי

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: כאשר נמצאים במלחמה ורוצים להעמיד מצור על עיר, ניתן לכרות עצי סרק ולא עצי פרי, אלא אם כן העצים מהווים סכנת נפשות. איסור 'בל תשחית' הוא איסור על מנת לא להשחית את הנפש.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 4 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 13/08/2021 | ה' אלול התשפ"א
 • טוֹב וְיָשָׁר ה' עַל כֵּן יוֹרֶה חַטָּאִים בַּדָּרֶךְ

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *שכם היא העיר הכי מבורכת, אבל היא גם המקום שהיום צומחים בו גדולי המחבלים. וצריכים לנצל את כוחותיה המיוחדים של העיר הזאת לעוצמות של תורה וקדושה ועשייה, ולא של ההפך, חלילה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 55 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 13/08/2021 | ה' אלול התשפ"א
 • האמונה במשפט ובפוליטיקה

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: מרן הרב קוק חזה את התקופה בה מדינת ישראל תגיע להצלחות גדולות ועם זאת העיקר יהיה חסר. הגיע זמן תיקון.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 13/08/2021 | ה' אלול התשפ"א
 • האדם כמלך ולוחם

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: "שום תשים עליך מלך" ו"כי תצא למלחמה": דברי התורה מכוונים לכלל וכן לכל אחד ואחד. האדם צריך למלוך על גופו ואיבריו ולצאת למלחמה ביצר הרע; דברי חיזוק לימי אלול.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 40 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 12/08/2021 | ד' אלול התשפ"א
 • שמיטה, גלות וגאולה

  מאת הרב ארל'ה הראלתקציר: מה הקשר בין שמירת שמיטה לימי בן המצרים, וחורבן בית המקדש? למה חוסר רצון לשמור שמיטה מביא גלות? לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 57 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 12/08/2021 | ד' אלול התשפ"א