• מעמד הר סיני כמעמד קבלת עול מלכות שמיים

  מאת הרב חיים בן שושןתקציר: ה' מגלה את שכינתו בתוכנו ממש. "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" תנאי לגילוי שכינתו בתוכינו - קבלת עול מלכותו לגמרי. צריך להנאות ולשבוע מזיו שכינתו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 21/02/2020 | כ"ו שבט התש"פ
 • דברים האסורים והמותרים בחנוכה - שו"ע סימן תרע' סעיפים א' - ג' - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (2 דקות) (מכון מאיר)

  04:00 | 21/02/2020 | כ"ו שבט התש"פ
 • # מדרש תנחומא - הרב אורי עמוס שרקי

  תורה שבעל פה (53 דקות) (מכון מאיר)

  19:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • # לימוד ספר תהילים - הרב אורי עמוס שרקי

  ספר תהילים (52 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • - הרב דב ביגון

  אורו של משיח (7 דקות) (מכון מאיר)

  17:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • השבת אבידה של מי שתעה בדרכי החיים - הרב דב ביגון

  לימוד בוקר בפרשה (11 דקות) (מכון מאיר)

  17:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • אסור לו להתעסק בצרכיו או לילך לדרך עד שיתפלל תפלת שמונה עשרה - הרב דב ביגון

  תפילה / סדר היום (9 דקות) (מכון מאיר)

  17:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • הקוד המוסרי במלחמות דוד

  מאת הרב שמעון קלייןתקציר: במבט פשוט המלחמה בבני עמון מליאה בכשלים, 'וישמע דוד', שמועה דרך אגב, ולא 'ויגידו לדוד' כמו שרואים במקומות אחרים. דוד שולח רק את הגיבורים עם יואב ואבישי וכצעד חריג הוא לא יוצא למלחמה. במלחמה עצמה מתברר שיואב כלל לא יודע שהוא הולך להילחם מול שתי צבאות והמצב מסתבך, יש הפתעות. כל ההתנהגות של דוד דורשת בירור, התנהגות חריגה שלא נמצאת במקומות אחרים. היסוד להבנת הפרק נמצא בתהליך המדיני שמוביל דוד: מלחמות יחד עם הושטת יד לשלום. מוסר עולמי.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 57 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • המקדש לשקלים שלנו

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 6 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • אנשי קדש

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: היציאה מהגלות כרוכה בסיגול יחס ארץ ישראלי למלאכה בתור מעשה מצוה שהשכינה שורה בו והתורה מתקנת עולם על ידולצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 50 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • וְהִתְבָּרֲכוּ בְזַרְעֲךָ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *מאות מיליוני אנשים בעולם מחכים לתפילה של עם ישראל. לכן חשוב שכל יהודי יבין את שליחותו להביא ברכה לעולם ואת עוצמת הברכה הזאת. *כל ההבטחות של ה' לאברהם על לידת יצחק היו תלויות בתפילה של אברהם על אבימלך. מסתבר שהמשך הקיום של עם ישראל תלוי בברכה שאברהם משפיע לעולם, וזה עיקר תפקידו. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 61 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • # עולת ראיה - הרב אורי עמוס שרקי

  עולת ראיה (56 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • אלוהים נמצא בפרטים הקטנים - הרב חגי לונדין

  פרשת השבוע (0 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • פרשת משפטים - הרב דב ביגון

  שבועות (47 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • שיטת הרמב"ם בעניין מזיק הקדש - הרב מנחם בן יעקב

  מסכת בבא קמא (43 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • מצות מחצית השקל - הרב מנחם בן יעקב

  פרשת השבוע (21 דקות) (מכון מאיר)

  13:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • סדר תפלת ליל שמיני ויומו - שו"ע סימן תרס"ח סעיפים א,ב - הרב מרדכי ענתבי

  תפילה / סדר היום (5 דקות) (מכון מאיר)

  04:00 | 20/02/2020 | כ"ה שבט התש"פ
 • המעבר מנעשה לנשמע

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: הרב בפסקה כב' מבאר לנו את היחס בין האמת לאמונה. בין החיים הפנימיים עצמם לגילויים החיצוניים שלהם. הרב מתבסס כאן, בהבלעה, על המעמד הר סיני, עמ"י אמר נעשה ונשמע, איך עושים את המעבר מנעשה לנשמע?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 19/02/2020 | כ"ד שבט התש"פ
 • הצער מירידת העולם- טוב או רע?

  מאת הרב משה חביבתקציר: צריך להאמין ביכולות, ולפעמים לא להתחשב במה יעזור לאחרים, וזה הכי יועיל לעולם. הלימוד העיוני מתוך צימאון לדבר ה'- מוליד צימאון לעניינים הרוחניים יותר. יש דכאות הלב של הצדיקים שהיא טובה, ויש קדרות שהיא רעה, כמו המתאוננים. השאלה מאיפה זה מגיע, והאם זה מחזק או מחליש. המחשבה היא עיקר החיים, היא משפיעה על הכל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 19/02/2020 | כ"ד שבט התש"פ
 • בגדרי דין "קם ליה בדרבה מיניה"

  מאת הרב חיים כץתקציר: כדי להסביר איך יכול להיות חיוב שבת וגניבה ביחד בשביל שיהיה דין "קם ליה בדרבא מיניה" הגמרא מעמידה כמה אוקימתות, לשיטות רבינא ורב אשי. הקצות מיישב את דברי הטור שהביא את הדין בלי האוקימתות, ונשאר בצריך עיון על הרמב"ם.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 56 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 19/02/2020 | כ"ד שבט התש"פ
 • כיצד קשורים המושכלות ופיתוח צדדי החיים לאמונה?

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: כ"ג: הרב מלמד שאת כל מעלותיו של האדם הבוגר צריך לחבר לאמונה הילדותית התמה, שבעצמיותה היא יותר עליונה מכל המושכלות. מה מיוחד באמונה הילדותית, וכיצד יכול להיות שהיא גוברת על אמונתו של האדם הבוגר? כ"ד: אין מקום לפיתוח צדדי החיים, התרבות ושאר החכמות, ללא אמונה שמגמתה לנתב את פיתוח החיים, ממשיך הרב ואומר שע"י הכרה בהכרח של פיתוח החיים - מתבססת האמונה. כיצד? כ"ה: בשביל לעמוד על אופי האמונה, יש צורך בשתי ידיעות קודמות; קיומה של אמת אובייקטיבית, דבר ודאי. וכן קישורה ומשמעותה של אותה אמת אובייקטיבית לחיי כל אחד ואחד.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 39 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 19/02/2020 | כ"ד שבט התש"פ
 • # לנבוכי הדור - הרב אורי עמוס שרקי

  הרב אברהם יצחק הכהן קוק (18 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 19/02/2020 | כ"ד שבט התש"פ
 • # אורות הקודש - הרב אורי עמוס שרקי

  אורות הקודש (39 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 19/02/2020 | כ"ד שבט התש"פ
 • הקדמת שלום לחברו לפני תפילת שחרית - הרב דב ביגון

  תפילה / סדר היום (5 דקות) (מכון מאיר)

  17:00 | 19/02/2020 | כ"ד שבט התש"פ
 • עד מתי אפשר להתפלל תפילת שחרית ? - הרב דב ביגון

  תפילה / סדר היום (3 דקות) (מכון מאיר)

  17:00 | 19/02/2020 | כ"ד שבט התש"פ
 • כבוד הורים - הרב דב ביגון

  לימוד בוקר בפרשה (8 דקות) (מכון מאיר)

  17:00 | 19/02/2020 | כ"ד שבט התש"פ
 • בירור ניצוצות הקדושה - הרב דב ביגון

  אורו של משיח (9 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 19/02/2020 | כ"ד שבט התש"פ
 • מסכת בבא קמא דף ו' ע"א - הרב מנחם בן יעקב

  מסכת בבא קמא (58 דקות) (מכון מאיר)

  14:00 | 19/02/2020 | כ"ד שבט התש"פ
 • אלקים נצב בעדת א-ל

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: משפטי ה' ◆ מידת חסידות ◆ ספק מזיק לחומרא ◆ פיקוח נפש דוחה גזל? ◆ רשות לרופא לרפא ◆ ביטחון והשתדלות ◆ נעשה ונשמעלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 19/02/2020 | כ"ד שבט התש"פ
 • # ספר ישעיה - הרב עוזי ביננפלד

  ספר מלכים (58 דקות) (מכון מאיר)

  09:00 | 19/02/2020 | כ"ד שבט התש"פ