• תורה שבעל פה - נוצרת על ידי עם ישראל

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ. תורה שבכתב גילוי שמיימי מוחלט, ואילו תורה שבע"פ מתגלה על ידי המחשבות של לומדי התורה, והיא מופיעה על ידיהם. ואף על פ כן זו תורת ה'. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 41 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 11/10/2021 | ה' חשון התשפ"ב
 • כל העולם תלוי במעשיו של האדם

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: דרוש הבעש"ט על 'בא אל התיבה' בעניין התפילה. כל העולם תלוי במעשיו של האדם. מסירות נפש על לימוד התורה. אהבת ה' ואהבת התורה נמצאת בטבע הנפש. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 11/10/2021 | ה' חשון התשפ"ב
 • מהותה של תיבת נח לחיי היום יום

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 8 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 08/10/2021 | ב' חשון התשפ"ב
 • הברית על קיום העולם

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: החוק הגדול מכולם שמכוחו קיימים כל החוקים הוא החוק על קיום העולם שאלוקים חקק בעת בריאתו. חוק קיום העולם הזה הופקד בעת המבול בידי נח, ועל זה נאמר לו שלוש פעמים "וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִתָּךְ"לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 60 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 08/10/2021 | ב' חשון התשפ"ב
 • סילודין

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: דורו של נח נמחה במי גפרית רותחים אז מדוע לעשות את התיבה בה ניצל נח מעצי גופר המזכירים את אותו חומר בערה בה נמחה דורו? לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 49 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 08/10/2021 | ב' חשון התשפ"ב
 • חנוכת הבית - מקורות ומנהגים

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: מדוע ומתי עושים חנוכת הבית? מה המנהג בבית הניתן במתנה, ירושה, או דירה שכורה, האם חנוכת הבית זו סעודת מצווה. והאם יש הבדל בין חנוכת בית בארץ או בחו"ל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 15 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 08/10/2021 | ב' חשון התשפ"ב
 • נח וכוח הדיבור

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הצדיק מקיים את העולם ◆ ביאור מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש ◆ הבדל בין אברהם לנח ◆ זהירות בלשון נקיה ◆ זהירות בלשון נקיה של הרב צבי יהודה ◆ לשקר אין קיום ◆ שבח סובייקטיבי אינו סתירה לאמת ◆ המעלה של דור הפלגה ◆ שלמות אברהם לעומת חיסרון דורות ראשונים לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 51 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 08/10/2021 | ב' חשון התשפ"ב
 • ארבעת המימדים שבסוכה

  מאת הרב ערן טמירתקציר: מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 23 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 07/10/2021 | א' חשון התשפ"ב
 • נוכחות ה' בכל המציאות

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 29 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 07/10/2021 | א' חשון התשפ"ב
 • מהות ליל החיתום

  מאת הרב יצחק נריהתקציר: מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 21 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 06/10/2021 | ל' תשרי התשפ"ב
 • תוכו רצוף אהבה

  מאת הרב דוד טברסקיתקציר: מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 24 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 06/10/2021 | ל' תשרי התשפ"ב
 • מהות הימים והזמן

  מאת הרב חיים ברוךתקציר: מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 18 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 04/10/2021 | כ"ח תשרי התשפ"ב
 • הושענא רבה וחבטת ערבה

  מאת הרב יהושע וייסינגרתקציר: מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 18 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 04/10/2021 | כ"ח תשרי התשפ"ב
 • "כל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש"

  מאת הרב בן ציון אלגאזיתקציר: מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 30 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 04/10/2021 | כ"ח תשרי התשפ"ב
 • התיקון של כלל ישראל ביום הכיפורים

  מאת הרב אליהו בריןתקציר: במבט פשוט עיקרו של יו"כ הוא עיסוק בחטאי היחיד, אבל במבט עומק מראה שעיקרו של היום הא היטהרות של כלל ישראל ע"י גילוי הקדושה של הנשמה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 47 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 03/10/2021 | כ"ז תשרי התשפ"ב
 • איך פועלים הרחמים למתק את הדין?

  מאת הרב חיים כץתקציר: ראש השנה הוא יום דין ברחמים, יום כיפור רחמים בדין. ה'עדות' של ה' על בעל תשובה לא מועילה מצד המשפט, אלא רק בזכות הרחמים של היכולת לעשות תשובה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 49 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 03/10/2021 | כ"ז תשרי התשפ"ב
 • שמיטת כספים ופרוזבול

  מאת הרב רואי מרגליתתקציר: מקור הלימוד לשמיטת כספים, ההלוואות שעליהם דיברה התורה וההלוואות כיום, פרטי דיני ההלוואה: קרקע, משכון, תאריך הפירעון, הלוואה בחפצים, הלוואות או חובות ציבוריים. טעם תקנת פרוזבול, תוכן הפרוזבול ודיניו, בית הדין והעדים הנצרכים לפרוזבול, בנקים ופרוזבול. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 03/10/2021 | כ"ז תשרי התשפ"ב
 • מהי הנקודה המיוחדת שיש בליל הושענא רבא זה?

  מאת הרב חגי לונדיןתקציר: מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 01/10/2021 | כ"ה תשרי התשפ"ב
 • המגפות בתקופות התנ"ך

  מאת הרב חיים נבוןתקציר: מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 26 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 01/10/2021 | כ"ה תשרי התשפ"ב
 • ספר 'בראשית' - נקרא ספר 'הישר' - על האבות, מדוע?

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: האבות נקראו 'ישרים' למרות שהיו גם צדיקים, שהיו ברמה גבוהה גם ביחסי בין אדם לחברו, ואף לעמים שמעשיהם היו נוראים רצו בשלומם וטובתם. בשונה מהמצב בבית שני שהיו כשלים רבים ביחסי בין אדם לחברו אפילו בתוך עם ישראל. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 6 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 01/10/2021 | כ"ה תשרי התשפ"ב
 • דע מאין באת

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: שמחת תורה במרחבים ◆ בריאת העולם במידת הגבורה ◆ תשובת רבי יצחק ◆ שותפות עם הקב"ה במעשה בראשית ◆הדיינים שותפים לקב"ה ◆ יכולת האדם לברוא עולם ◆ חיזוק בלימוד בתקופה מיוחדת .לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 30/09/2021 | כ"ד תשרי התשפ"ב
 • שמחת תורה כשיא הרוחני של סוכות

  מאת הרב אליהו בריןתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 10 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 27/09/2021 | כ"א תשרי התשפ"ב
 • דוד - ליבם של ישראל

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 7 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 26/09/2021 | כ' תשרי התשפ"ב
 • יוסף – צדיק יסוד עולם

  מאת הרב רואי מרגליתתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 13 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 25/09/2021 | י"ט תשרי התשפ"ב
 • ענני הכבוד של אהרן

  מאת הרב בעז אשלתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 25 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 24/09/2021 | י"ח תשרי התשפ"ב
 • הגובה הרוחני של משה

  מאת הרב יוסף אפריוןתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 15 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 23/09/2021 | י"ז תשרי התשפ"ב
 • הסוכות של יעקב

  מאת הרב חיים אביהוא שוורץתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 9 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 22/09/2021 | ט"ז תשרי התשפ"ב
 • מעלתו של יצחק

  מאת הרב חיים כץתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 13 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 21/09/2021 | ט"ו תשרי התשפ"ב
 • אברהם איש החסד

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 9 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 20/09/2021 | י"ד תשרי התשפ"ב
 • האורות של חג הסוכות

  מאת הרב עידו יעקוביתקציר: מתוך סדרת האושפיזין היומי מבית ישיבת בית אל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 5 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 20/09/2021 | י"ד תשרי התשפ"ב