לובש המכנסיים 2

יש להוביל את הדמות אל מחוז חפצה. בדרך כדאי לאסוף מטבעות. תנועה באמצעות החצים. מקש S משמש לקפיצה.