מרדף משטרתי

רדפו אחרי הפושעים במכונית המשטרה שלכם. עליכם לעצור את מכונית הפושעים על ידי כך שתתנגשו בהם מספר פעמים. השתמשו במקשי החצים לנהיגה ובמקש X לבלימה חדה.