טנק מחץ

עליכם לנוע במסלול המכשולים עם הטנק המחוץ. הזהרו ממוקשים בדרך, אותם עליכם לנטרל באמצעות ירי עליהם. ירי על סימוני מטרות יפעיל אמצעי עזר בדרך. תנועה קדימה עם חץ למעלה. איזון עם חצים לצדדים. ירי עם מקש רווח. כיוון התותח כלפי מעלה עם כפתור Z ומטה עם כפתור X.