מרוץ הגבעות

יש להגיע לנקודת הסיום ולהתגבר על המכשולים בדרך. להאיץ: באמצעות חץ למעלה. לבלום: חץ למטה. להישען קדימה או אחרוה באמצעות חצים ימינה ושמאלה. M - להראות מפה. Z - טורבו ל5 שניות. מקש רווח לקפיצה.