שוטרים וגנבים

המשטרה מנסה לתפוס את רכב הגנבים שבו אתם נמצאים. התנועה היא במעגל אין סופי ובכל פעם המשטרה משנה את כיוון הנסיעה. בכל נקישה על מקש העכבר הרכב שלכם ישנה את הכיוון. שנו את כיוון הנסיעה בזמן כדי למנוע התנגשות!