לאורך הנהר

התקדמו לאורך הנהר בלחימה באויב. הכנסו לכלי רכב וסירות באמצעות מקש Q. נועו באמצעות מקשי החצים או A,S,D,W. מקש העכבר לירי.