סובב אותו

יש לסובב את הלוח באמצעות העכבר כך שהכדור יגיע אל החור.