הארנב הקטן

אספו גזרים ומטבעות והזהרו מאויבים. תנועה באמצעות החצים, כדי לחפור השתמשו במקש האנטר