הארנב הקטן

אספו גזרים ומטבעות והזהרו מאויבים. תנועה באמצעות החצים וקפיצה באמצעות מקש הרווח.