פריזל פראז

נסו להציל את כל היצורים הקטנים. בדרך אספו מפתחות והמנעו מלפגוש אויבים. תנועה באמצעות החצים.

שחקו בעוד משחקי פריזל פראז