מוטו x3m

השתמשו בחצים כדי לייצב את האופנוע, להאיץ בחלקים שבהן דרושה מהירות גבוהה כדי לעבור מכשולים ולעצור במכשולים שדורשים סבלנות.