בוב הגנב 4

בוב הגנב מגיע לעיר פריז שבצרפת. עזרו לו לעבור שלבים.