חייל קרב

התקדמו וסיימו את שמונת השלבים. תזוזה באמצעות החצים. קפיצה באמצעות חץ למעלה. ירי עם מקש רווח.