צוללות

יש להשמיד את כל סירות האויב על ידי הטלת פצצות בכל תור. בשלב הראשון יש לסדר את כלי השייט בצד שלך ובשלב הבא לנסות ולהטביע את כלי השייט של האויב. תכנון נכון יביא לנצחון.