מרוץ בן האש ובת המים

מרוץ שבו ילד האש מתחרה בילדת המים. יש להתקדם כמה שיותר מהר ולאסוף נקודות בדרך. תנועה עם החצים.