שטח מלחמה

יש לבחור מבין מגוון אמצעי ההגנה השונים כדי להגן על הבסיס למשך הזמן הרב ביותר.