דמקה סיני

יש להעביר את כל הגולות מהבסיס שלהם בצבע כחול לבסיס הירוק שבצד השני של הלוח. כדי להתקדם מהר יותר ניתן לקפץ מעל גולות.