אופנוע שטח

רכבו על אופנוע השטח ונסו לעבור את המכשולים. השתמשו במקשי החצים כדי ליצב את הרכיבה.