עוגה לבקשתך

יש לקשט את העוגה עם העכבר לפי ההוראות שניתנות.