ברכת המזון לסלולרי

3020 הורדותגודל 65Kהוכנס בא' כסלו התש"ע
שישה סדרי משנה.
צילום: בבא קמא.

קובץ ברכת המזון המיועד למכשירי סלולר שתומכים ב PDF. למשל 6120C. להצגה במסך מלא בזום 122%.