לוח משנה יומית

4141 הורדותגודל 324Kהוכנס בז' חשון התשע"א
שישה סדרי משנה.
צילום: בבא קמא.

לוח משנה יומית לשנת תשע"ו. לוח עולמי אחיד ללימוד המשנה היומית וההלכה היומית כתקנת גדולי התורה והחסידות בתש"ז לזכרון מליוני הקדושים שניספו בשואה הי"ד.