אשר יצר (ספרד)

1129 הורדותגודל 135Kהוכנס בכ"א אדר א' התשע"א
שישה סדרי משנה.
צילום: בבא קמא.

ברכת "אשר יצר" נוסח ספרד להדפסה ולמסגור לחינוך הגיל הרך, לבתי ספר וכדו'