משניות אותיות נשמה

7243 הורדותגודל 139Kהוכנס בכ' כסלו התשס"ט
שישה סדרי משנה.
צילום: בבא קמא.

משניות ופירוש רבי עובדיה מברטנורא לפי אותיות ה-א"ב לעלוי נשמות נפטרים. כמו כן משניות נ.ש.מ.ה ממסכת מקואות