סוליטייר חצי סהר

המשימה היא לאסוף את כל הקלפים שמפוזרים בחצי סהר אל שמונת הקלפים במרכז הלוח.