בוב הגנב 3

הזיזו את בוב באמצעות החצים. אספו את המסמכים החשובים והזהרו ממצלמות אבטחה ומהשומרים. עברו בדלת באמצעות חץ למעלה, אספו חפצים באמצעות חץ למעלה. אל תשכחו לאסוף את כל החפצים בכל שלב.