סופר מריו

יש להוליך את מריו בעולמות השונים, להיזהר מטורפים וממכשולים. תנועה באמצעות החצים. קפיצה באמצעות מקש A וריצה באמצעות מקש S.