מגדלי האנוי

יש להעביר את כל הטבעות לעמוד הימני ביותר. לחיצה על טבעת מרימה אותה ולחיצה נוספת משחררת. ניתן לקחת רק טבעת אחת בכל פעם ולא ניתן להניח טבעת גדולה על קטנה.