עצבו את החדר

קבלתן חדר חדש ועליכן לעצב אותו מחדש. בחרו באמצעות העכבר את החפצים שתרצו והציבו אותם בחדר. אפשר להשתמש בכפתור הסיבוב כדי לשנות את הכיוון של החפץ. אפשר לבחור חפץ ולשנות את הצבע שלו באמצעות המברשת ואפשרויות רבות נוספות שתגלו במשחק.