סדר אושפיזין

1747 הורדותגודל 61Kהוכנס בי"ז אלול התשס"ח
סוכה
צילום: בבא קמא.