תפילת הרש"ש

2720 הורדותגודל 77Kהוכנס בז' תשרי התשס"ט
רימון.
צילום: בבא קמא.

תפלה שתיקן המקובל האלוקי הרש"ש זצ"ל - לאומרה בראש השנה וביום כיפור (ניתן גם לאומרה בכול יום בחודשי אלול ותשרי - בשעות היום בלבד)