סדר נטילת לולב

2099 הורדותגודל 71Kהוכנס בי"ז אלול התשס"ח
נטילת לולב.
צילום: אתר לולב.