תפילה לזמן עצירת גשמים

883 הורדותגודל 51Kהוכנס בח' כסלו התשע"א
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

הרבנות הראשית תקנה תפילה מיוחדת לאור עצירת הגשמים