מופע אוירי

עברו במסלול הטיסה במהירות דרך כל השערים. הטיסה מתבצעת עם החצים ומקשים X ו -C כדי להטות את המטוס בצורה אנכית. מקש Z לתאוצה.

  • הצלה
  • מטוס חלל
  • חרוש את השמיים
  • מלחמה עולמית
  • מטוס קרב